E2E Eigenaar marketing automatisering global Lead Management / eCRM

  • Stimuleren van de samenwerking en afstemming tussen producteigenaren, IT-delivery, externe leveranciers, de digitale marketingafdelingen en overige digitale platforms. Demand-management vanuit Digital Marketing naar IT voor het eCRM portfolio, aansturing producteigenaren binnen eigen portfolio en afstemming met product- en platform eigenaren van aanpalende portfolio’s

  • Verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van het marketing automatisering / eCRM applicatie portfolio
    > eCRM/eDM B2B en B2C instances, CRM, CDP (personalisatie), Call Center platform (als co-producteigenaar gefunctioneerd), inclusief meerdere integraties

  • Integraties onder meer tussen CRM en de B2B en B2C CRM instances, eCRM en CRM systemen met de call center applicaties, Call Center applicaties, eCRM en CRM systemen met het datawarehouse t.b.v. management dashboards, diverse formulieren applicaties, B2C data lake met de eCRM B2C instance, CDP met de eCRM B2B en B2C instances, websites en eLearning platform met het eCRM systeem

  • Aansturen op het doorvoeren van / alignment van (master) marketing data standaarden en databewerkingen om marketingdata en de dataflow tussen de verschillende systemen te verbeteren en compleet, accuraat en relevant te houden. Incl. ad hoc opschoonacties
    > De eCRM instances fungeerden tevens als centrale contactdatabase (‘repository’) voor opt-in registratie en management, en voor akkoord op gebruiksvoorwaarden-management (meertalige opt-in / double opt-in flow, land- en taal specifiek)

  • Voorzitten eCRM Change Board, prioriteren en laten verhelpen en/of (de)escaleren van changes en issues. Incl. impact van projecten en programma’s uit de organisatie (o.a. rebranding naar Signify, multi-brand ondersteuning in het CRM-landschap, extra brands onboarden op eCRM landschap)

  • Impact van changes op het eCRM landschap en aanpalende landschappen inschatten met team, afhankelijk van impact onderzoeksproject opstarten. Meenemen van changes in de ‘eCRM applicatie-keten’. Afstemmen met andere E2E-eigenaren en project- en programmamanagers

https://www.signify.com